Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Doceniamy zaufanie, jakie masz do Nas powierzając nam swoje dane osobowe, w związku z czym podejmujemy wszelkie uzasadnione środki, by dane te chronić. Poniżej znajdziesz informacje o tym jak zbieramy i przetwarzamy Twoje dane, gdy korzystasz z Naszej strony internetowej (www.antigro.pl lub www.antigro.com– dalej zwanej „Stroną”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych zebranych za pomocą Strony jest spółka ANTIGRO Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie, przy Aleji Pokoju 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629093, posiadającą numer  NIP 6751553613, numer REGON 365011498 („Anitgro” lub „Administrator” lub „My”)

We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Nami:

 • pocztą – na adres ul. Ostatnica 1C/B21, 31-444 Kraków
 • mailowo – hello@antigro.com.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które uzyskamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z Naszej strony internetowej w celu:

 • odpowiedzi na zapytania kierowane do nas za pomocą formularza kontaktowego oraz formularza pod linkiem „HIRE US” zamieszczonego na Stronie, analizy sposobu korzystania ze Strony, a także poprawy jej funkcjonowania
 • ochrony przed oszustwami i innymi naruszeniami prawa oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi,
 • do celów komunikacji biznesowej – na podstawie danych kontaktowych otrzymanych od Bazo.io, Bazo sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie (więcej informacji na stronie https://bazo.io/).

w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes jako Administratora danych; oraz

Zakres przetwarzanych danych

Następujące Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celów wskazanych powyżej:

 1. gdy korzystasz z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie: imię, nazwisko adres e-mail, data i godzina przesłania nam Twojego zapytania, a także inne dane, które zawrzesz w swoim zapytaniu;
 2. gdy korzystasz z formularza dostępnego na Stronie pod linkiem „HIRE US”: imię, nazwisko, e-mail a także inne dane, które zamieścisz w swojej wiadomości;
 3. dodatkowo każdorazowo, gdy odwiedzasz Stronę: adres IP urządzenia, z którego korzystasz, sposób korzystania z naszej Strony (dane zebrane za pomocą plików cookies), które stanowią dla Antigro dane osobowe, jeżeli jesteśmy w stanie powiązać je z konkretnym użytkownikiem, np. z uwagi na podanie danych identyfikujących w formularzu kontaktowym.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe zbierane za pomocą strony internetowej mogą być przekazywane do takich podmiotów jak firmy świadczące usługi IT. Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa. Każdorazowo przekazanie takie odbywać będzie się wyłącznie w oparciu o zawartą w tym zakresie umowę lub inną wiążącą podstawę prawną. W takich sytuacjach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum

Korzystamy również z usług zewnętrznych dostawców:

 1. Google z siedzibą w Dublinie (Irlandia)w związku z korzystaniem z produktu Google Analytics, w celu zbierania danych o tym, w jaki sposób korzystasz z Naszej Strony. Informacje te nie są powiązane z konkretną osobą i służą nam do polepszenia funkcjonowania Naszej Strony.
 2. Bazo sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie w związku z korzystaniem z produktu io – w celu zbierania następujących informacji o odwiedzinach na Naszej Stronie:

– data i częstotliwość Twoich wizyt na Stronie,

– adres IP Twoje komputera,

– strony internetowe odwiedzone w ramach odwiedzin na Stronie,

– dane kontaktowe i inne dane udostępnione Antigro przez Bazo.io,

(więcej informacji na stronie https://bazo.io/).

 1. Hotjar Limited z siedzibą na Malcie, w związku z korzystaniem z produktu Hotjar – w celu poprawy funkcjonowania Strony (więcej informacji na stronie https://com),
 2. Wtyczki mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn, YouTube).

Naciśnięcie na ich przyciski nawiązuje bezpośrednie połączenie do serwerów dostawców tych mediów, którzy mogą zbierać dane z Twojego urządzenia. Zwróć uwagę, że nie mamy wpływu na to, jakie dane są zbierane przez media społecznościowe po kliknięciu w ich przycisk. Po więcej informacji odnośnie celu oraz zakresu zbieranych przez te podmioty danych oraz w jaki sposób są przetwarzane, używane, chronione Twoje dane osobowe, w tym jakie przysługują Ci w związku z tym prawa i możliwe do wyboru opcje w celu ochrony prywatności, prosimy abyś przeczytał politykę bezpieczeństwa danych/politykę prywatności danych mediów społecznościowych.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez wskazany poniżej czas:

 • w zakresie przetwarzania w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do nas za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie komunikacji biznesowej oraz analizy sposobu korzystania ze strony – od chwili zebrania Twoich danych przez czas prowadzenia tej komunikacji, albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a w przypadku, gdy w następstwie tej komunikacji zaistnienie dalsza podstawa prawna do przetwarzania tych danych (np. zawarcie umowy) – przez czas wynikający z celu tego dalszego przetwarzania,
 • w zakresie przetwarzania dla celów archiwalnych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami – od chwili zebrania Twoich danych przez jaki istnieje nasz prawnie uzasadniony interes, nie dłużej niż przez 10 lat, albo do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,

Masz prawo:

 • żądać dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

W celu skorzystania z któregokolwiek z wymienionych powyżej praw skontaktuj się z Nami w jeden ze wskazanych powyżej sposobów.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne ale może okazać się niezbędna na w/w cele.

Informacja o stosowaniu plików cookies:

 1. W celu ułatwienia korzystania ze Strony, Antigro może zapisywać na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika pliki cookies.
 2. Antigro nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Stosowane przez Antigro cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować Stronę indywidualnie każdemu użytkownikowi.
 4. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 5. Cookies sesyjne (session cookies): są to pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 6. Cookies trwałe (persistent cookies): są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies i pozostają tam do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 7. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
 8. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
 9. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
 10. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony;
 11. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Strony. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 12. Administrator wykorzystuje cookies w następujących celach:
 13. konfiguracji Strony:
 • dostosowania zawartości Strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony.
 • rozpoznania urządzenia użytkownika Strony oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Strony, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika, np. w zakresie regionu, z którego pochodzi użytkownik,
 • zapamiętania historii odwiedzonych podstron w ramach Strony w celu rekomendacji treści.
 1. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Strony:
 • dostosowania zawartości Strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań użytkowników na Stronę.
 1. zapamiętania lokalizacji użytkownika w zakresie poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 2. analiz i badań oraz audytu oglądalności celem tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 3. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony.

 

 1. Do decyzji użytkownika należy akceptacja obecności plików cookies. Jednym ze sposobów są ustawienia przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek internetowych umożliwia pewną kontrolę większości plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki. Instrukcje zarządzania plikami cookies zależnie od używanej przeglądarki. Na podanych poniżej stronach można uzyskać dodatkowe informacje – opisujące możliwości konfiguracji plików cookie w przypadku najpopularniejszych przeglądarek:
 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 2. Zebrane logi serwera, zawierające in. adres IP użytkownika, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, informacje o rodzaju urządzeń przechowywane są przez czas nieokreślony.
 3. Administrator może wykorzystywać powyższe dane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną do poprawy jakości oferowanych usług. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające Stronę. Dane te nie są ujawniane innym osobom i podmiotom.